تجهیزات پخت فست فود

دستگاه کباب ترکی رومیزی  و دونر کباب - تجهیزات پخت فست فود
دستگاه کباب ترکی رومیزی و دونر کباب - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
فر پیتزا ریلی   - تجهیزات پخت فست فود
فر پیتزا ریلی - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
دستگاه کباب ترکی ایستاده یا دونر کباب - تجهیزات پخت فست فود
دستگاه کباب ترکی ایستاده یا دونر کباب - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
فر پیتزا صندوقی - تجهیزات آماده سازی فست فود
فر پیتزا صندوقی - تجهیزات آماده سازی فست فود

اطلاعات بیشتر
گریدل ( تابه ) تخت -  تجهیزات پخت فست فود
گریدل ( تابه ) تخت - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
سرخ کن کنتاکی هنی پنی - Henny penny
سرخ کن کنتاکی هنی پنی - Henny penny

اطلاعات بیشتر
وافل ساز صنعتی ( وافل پز صنعتی ) - گارد استیل
وافل ساز صنعتی ( وافل پز صنعتی ) - گارد استیل

اطلاعات بیشتر
کرپ ساز صنعتی ( کرپ پز صنعتی ) - گارد استیل
کرپ ساز صنعتی ( کرپ پز صنعتی ) - گارد استیل

اطلاعات بیشتر
فر اغذیه ساندویچی - تجهیزات پخت فست فود
فر اغذیه ساندویچی - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
گریل ذغالی رومیزی - تجهیزات پخت فست فود
گریل ذغالی رومیزی - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
دستگاه اسنک - تجهیزات پخت فست فود
دستگاه اسنک - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
اجاق گاز رومیزی صنعتی -  تجهیزات پخت فست فود و رستوران
اجاق گاز رومیزی صنعتی - تجهیزات پخت فست فود و رستوران

اطلاعات بیشتر
دستگاه سرخ کن سیب زمینی - MBM ایتالیا
دستگاه سرخ کن سیب زمینی - MBM ایتالیا

اطلاعات بیشتر
اجاق گاز صنعتی 3 شعله فردار - گارد استیل
اجاق گاز صنعتی 3 شعله فردار - گارد استیل

اطلاعات بیشتر
هود صنعتی آشپزخانه
هود صنعتی آشپزخانه

اطلاعات بیشتر
گریل و گریدل رومیزی - تجهیزات پخت فست فود
گریل و گریدل رومیزی - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
اجاق گاز صنعتی خطی تمام استیل - تجهیزات پخت رستوران
اجاق گاز صنعتی خطی تمام استیل - تجهیزات پخت رستوران

اطلاعات بیشتر
گریل و گریدل ( میکس ) تخت رومیزی - تجهیزات پخت فست فود
گریل و گریدل ( میکس ) تخت رومیزی - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
گریل میکس ( گریل و گریدل ) پایه دار - تجهیزات پخت فست فود
گریل میکس ( گریل و گریدل ) پایه دار - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
چاقو کباب ترکی برقی و شارژی - تجهیزات پخت فست فود
چاقو کباب ترکی برقی و شارژی - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
دستگاه پنی نی ( ساندویچ ساز صنعتی ) - تجهیزات پخت فست فود
دستگاه پنی نی ( ساندویچ ساز صنعتی ) - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر