میز کباب کشی

میز کباب کشی یک میز کار استیل است که برای توزیع کباب به صورت گرم استفاده می شود . 

میز آماده سازی کباب جزو لاینفک کبابی و جگرکی ها به حساب می آید. رستوران ها و کترینگ هایی که غذاهای کبابی عرضه می کنند نیز می توانند از داشتن این میز بهره ببرند. میز کباب کشی یک میز لبه دار است که کباب های آماده شده روی آن قرار می گیرند و سیخ‌ها در محفظه پایینی گذاشته می شوند. این میز، کمک می کند که سرعت آماده سازی سفارش ها افزایش پیدا کند.
قیمت میز کباب کشی با توجه به ابعاد سفارش داده شده توسط مشتری تعیین می گردد. ابعاد این میز را می توانید با توجه به فضایی که در آشپزخانه دارید، سفارش دهید و محدودیت زیادی در مورد اندازه آن وجود ندارد.