چرخ گوشت صنعتی چگا

چرخ گوشت صنعتی چگا ، یکی از مهم ترین تجهیزات آماده سازی گوشت در رستوران‌‌ها و کبابی هاست .

چرخ گوشت صنعتی به دلیل میزان استفاده ای که دارد جزء پر کاربردترین تجهیزات آشپزخانه صنعتی است . از این رو چرخ گوشت صنعتی در مدل های متنوع با بازدهی های مختلف تولید می شود .

انواع چرخ گوشت صنعتی ایستاده چگا:

چرخ گوشت ایستاده CS100032 چگا :
الکتروموتور 2 اسب خارجی ، تک فاز ، گیر بکس هالوشافت SEW

چرخ گوشت ایستاده CS100032 چگا تمام استیل :
الکتروموتور 3 اسب موتوژن ، تک فاز ، گیر بکس هالوشافت SEW

چرخ گوشت ایستاده CS100032 چگا تمام استیل :
الکتروموتور 4 اسب موتوژن ، سه فاز ، گیر بکس هالوشافت SEW

چرخ گوشت ایستاده c130042 چگا مخصوص گوشت منجمد :
الکتروموتور 15 اسب موتوژن ، گیر بکس هالوشافت SEW  

چرخ گوشت ایستاده c130042 چگا :
الکتروموتور 10 اسب موتوژن ، گیر بکس هالوشافت SEW  

چرخ گوشت ایستاده c130042 چگا تمام استیل :
الکتروموتور 10 اسب موتوژن ، گیر بکس هالوشافت SEW 

چرخ گوشت ایستادهc130042 چگا :
الکتروموتور 10 اسب خارجی ، گیر بکس هالوشافت SEW  

 

چرخ گوشت رومیزی چگا :

چرخ گوشت رومیزی CT100032 چگا تمام استیل :
الکتروموتور 2 اسب موتوژن ، تک فاز ، گیر بکس هالوشافت SEW

چرخ گوشت رومیزی CT100032 چگا تمام استیل :
الکتروموتور 3 اسب موتوژن ، سه فاز ، گیر بکس هالوشافت SEW