چرخ گوشت صنعتی الکتروکار

چرخ گوشت صنعتی الکتروکار ، یکی از مهم ترین تجهیزات آماده سازی گوشت در رستوران‌‌ها و کبابی هاست .

تجهیزات آشپزخانه صنعتی بسیار گسترده هستند و شامل تعداد بسیار زیادی از تجهیزات کوچک و بزرگ می شود . در این میان یکی از ابزارهای بسیار پرکاربردی که در آشپزخانه های صنعتی و قصابی ها استفاده می شود چرخ گوشت صنعتی است این دستگاه برای چرخ کردن حجم بالایی از گوشت در زمان کوتاه استفاده می شود .

 

انواع چرخ گوشت صنعتی الکتروکار :
1-چرخ گوشت صنعتی تمام استیل و نیمه استیل
2-چرخ گوشت صنعتی تسمه ای و گیربکسی
3-چرخ گوشت صنعتی رومیزی و ایستاده

 

چرخ گوشت صنعتی الکتروکار ایستاده :

چرخ گوشت صنعتی الکتروکار مدل EC16 :
نمره 32 ، تسمه ای ، ضامن دار جلو متحرک ، موتور 2 اسب ، تک فاز – سه فاز ، با تیغ و پنجره اتومات ایتالیا ظرفیت 300 کیلوگرم در ساعت

چرخ گوشت صنعتی الکتروکار مدل EC15 :
نمره 32 ، تسمه ای ، ضامن دار عقب متحرک ، موتور 2 اسب ، تک فاز – سه فاز ، با تیغ و پنجره اتومات ایتالیا ظرفیت 300 کیلوگرم در ساعت

چرخ گوشت صنعتی الکتروکار مدل EC02 :
نمره 52(160)، موتور 15 اسب ، بدنه استیل ، با تیغ و پنجره آلمانی ، ظرفیت 4000 کیلوگرم در ساعت

چرخ گوشت صنعتی الکتروکار مدل EC03 :
گیر بکسی 42 با همزن گلوئی متحرک ، تمام استیل ، موتور 3 فاز با قدرت 5/5 اسب ، موتور همزن 3 اسب گیر بکسی تایوان ، ظرفیت میکسر 150 لیتر ، ظرفیت 500 کیلو گرم در ساعت ، بدنه استیل

چرخ گوشت صنعتی الکتروکار مدل EC05 :
نمره 42 ، گیر بکسی ، موتور 10 اسب ، موتور گیر بکس طرح ایتالیا ، با تیغ و پنجره اتومات ایتالیا ، ظرفیت 1200کیلوگرم در ساعت

چرخ گوشت صنعتی الکتروکار مدل EC06 :
نمره 42 ، تسمه ای ، ضامن دار ، متحرک ، موتور 10 اسب ، سه فاز ، بدنه دور استیل ، با تیغ و پنجره اتومات ، ظرفیت 600 کیلوگرم در ساعت

چرخ گوشت صنعتی الکتروکار مدل EC07 :
نمره 32 به 42 مخروطی ، گیر بکسی ، متحرک ، با تیغ و پنجره اتومات ایتالیا ، موتور گیر بکس طرح ایتالیا ، ظرفیت 300 کیلوگرم در ساعت

چرخ گوشت صنعتی الکتروکار مدل EC08 :
نمره 32 به 42 ، گلویی متحرک ، موتور 3 اسب تک فاز و سه فاز ، با تیغ و پنجره اتومات ، ظرفیت 400 کیلوگرم در ساعت

چرخ گوشت صنعتی الکتروکار مدل EC09 :
نمره 32 به 42 مخروطی ، تسمه ای ، گلویی متحرک ، موتور 3 اسب ، تک فاز و سه فاز ، دور استیل ، با تیغ و پنجره اتومات ایتالیا ، ظرفیت 400 کیلوگرم در ساعت

چرخ گوشت صنعتی الکتروکار مدل EC12 :
نمره 32 ، گلویی متحرک ، موتور 2 اسب تک فاز و سه فاز ، با تیغ و پنجره اتومات ، ظرفیت 300 کیلوگرم در ساعت

چرخ گوشت صنعتی الکتروکار مدل EC20 :
نمره 32 طرح امگا ، با تیغ و پنجره اتومات 3 اسب ، ظرفیت 300 کیلوگرم در ساعت

چرخ گوشت صنعتی الکتروکار مدل EC21 :
نمره 22 طرح امگا ، با تیغ و پنجره اتومات 2 اسب ، ظرفیت 100 کیلوگرم در ساعت

 

چرخ گوشت صنعتی الکتروکار رومیزی :

چرخ گوشت صنعتی الکتروکار مدل EC10 :
نمره 32 ، گیربکسی ، با گلویی متحرک ، موتور گیربکس طرح ایتالیا ، ظرفیت 300 کیلوگرم در ساعت

چرخ گوشت صنعتی الکتروکار مدل EC10 ( تمام استیل ) :
نمره 32 ، گیربکسی ، با گلویی متحرک ، موتور گیربکس طرح ایتالیا ، ظرفیت 300 کیلوگرم در ساعت

چرخ گوشت صنعتی الکتروکار مدل EC11 :
نمره 32 ، گیر بکسی خوابیده ، با گلویی متحرک ، موتور 2 اسب ، بدنه ، گلویی روه و طوقه استیل ، تیغ و پنجره اتومات ایتالیا ، ظرفیت 300 کیلو در ساعت

چرخ گوشت صنعتی الکتروکار مدل EC17 :
نمره 12 ، گیربکسی ، رومیزی ، گلویی متحرک ، تمام استیل ، موتور تک فاز با قدرت 1 اسب ، گیربکس تایوان ، تیغ و پنجره اتومات استیل ، ظرفیت 150 کیلوگرم در ساعت

چرخ گوشت صنعتی الکتروکار مدل EC18 :
نمره22 ، گیربکسی ، رومیزی ، گلویی متحرک ، تمام استیل ، موتور تک فاز با قدرت 1/25 اسب ، گیربکس تایوان ، تیغ و پنجره اتومات استیل ، ظرفیت 250 کیلوگرم در ساعت

چرخ گوشت صنعتی الکتروکار مدل EC19 :
نمره32 ، گیربکسی ، رومیزی ، گلویی متحرک ، قدرت موتور 3 اسب ، تک فاز ، موتور گیربکس تایوان ،تیغ و پنجره اتومات استیل ، ظرفیت 300 کیلوگرم در ساعت