قوانین کاری در رستوران

قوانین کاری در رستوران

قوانین کاری در رستوران

 

نظم و هماهنگی در بخش های مختلف رستوران بسیار حائز اهمیت است . رضایت و خشنودی مشتری به این موضوع وابسته است . در یک مثال ساده ، شما تصور کنید سفارش مشتری به آشپزخانه دیر اعلام شود ، در نتیجه غذای مشتری دیر آماده می شود ، نهایتا منجر به نارضایتی مشتری و مدیریت می شود. جهت برقراری نظم و جلوگیری از بروز مشکلات به دلیل رعایت نکردن قوانین کاری ، آموزش این قوانین به پرسنل بخش های مختلف رستوران ضروری است . در ادامه به برخی از این قوانین اشاره می کنیم .

قوانین کاری رستوران :

1-      سرو غذا خارج از زمان تعیین شده و جویدن آدامس و سایر تنقلات حین انجام کار ،  ممنوع

زمان سرو غذا - رستوران

2-      سرو غذاهای رستورانبه جز وعده ی ناهار و شام ، ملزم به پرداخت هزینه از طرف پرسنل است ( معمولا 20% تخفیف )

3-      15 الی 20 دقیقه زودتر آمدن به رستوران ، جهت آماده شدن و پوشیدن لباس فرم

4-      قراردادن وسایل شخصی در لاکر و داشتن انضباط شخصی

لاکر - رستوران

5-      لم دادن و تکیه دادن به دیوار و تجهیزات رستوران ، ممنوع

6-     داشتن ظاهر نا متعارف ،  ممنوع ( مدل مو های خاص ، مدل ریش و سبیل نا متعارف ، ناخن و ... )

7-      استفاده از تلفن همراه و تلفن رستوران ممنوع است مگر در مواقع ضروری

تلفن همراه - ممنوع

8-     استفاده از روپوش و دستکش و کلاه ، ضروری است

9-    ارجاع مسئولیت پرسنل توسط خودشان به سایر همکارها ، ممنوع

10-  جا به جایی شیفت پرسنل بدون هماهنگی با سرپرستی ، ممنوع

11-  پست و شیفت در رستوران بر حسب نیاز مشخص می شود . پرسنل حق اعتراض در این خصوص را ندارند .

12- کشیدن سیگار  ، ممنوع

سیگار کسیدن - رستوران - ممنوع

13-  ترک رستوران بدون هماهنگی با مدیریت ، ممنوع

14-  استفاده از صندل ، پوتین ، چکمه ، کفش ورزشی ، ممنوع

15-   خارج شدن جنس از انبار فقط در صورت هماهنگی با سرپرست و صدور برگه ی خروج از انبار ، امکان پذیر است .

16-  نشستن بر روی میز کار ، تاپینگ و کف زمین ، ممنوع

17-  ورود به انبار ، سردخانه ، اتاق مدیریت ، ممنوع

18-  گذاشتن دورهمی های دوستانه در شیفت کاری در رستوران ،  ممنوع

دورهمی رستوران

19-  مسئولیت نگهداری از تجهیزات رستوران به عهده پرسنل آشپزخانه است

20-  آشنایی با روال اداری کارها و سلسله مراتب ها (درخواست مرخصی یا سایر درخواست ها مستقیم به مسئول مربوطه )

تاریخ : 1398/11/3 | منبع : تجهیزات آشپزخانه صنعتی گارد استیل | بازدید : 1316 بار

ثبت نظر شما