میز نخاله گیری - میز ظروف کثیف

میز نخاله گیری یا میز ظروف کثیف برای جدا کردن ته مانده غذا از ظروف استفاده می شود 

تمیز کردن ظروف از غذاهای مانده قبل از شستن باعث فزایش سرعت شستن و هم چنین تمیز تر شدن آن ها می شود . از این رو در آشپزخانه رستوران ها و تالارها از میز نخاله گیری استفاده می شود .
میز ظروف کثیف یا میز نخاله گیری از نظر عملکرد مانند میز ورود ماشین ظرفشویی صنعتی عمل می کند و کار نخاله گیری ظروف کثیف را انجام می دهد . اما از نظر ظاهری شباهتی با میز ورود ندارد . این میز به صورت لبه دار است و دارای یک حفره برای جداسازی پسماند غذاها است .
میز نخاله گیری از ورق استیل به ضخات 0.8 میلی متر ساخته شده و اسکلت آن از قوطی استیل 40*40 است .