قیمت دستگاه گریل


گریل و گریدل رومیزی - تجهیزات پخت فست فود
گریل و گریدل رومیزی - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
گریل ذغالی رومیزی - تجهیزات پخت فست فود
گریل ذغالی رومیزی - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
گریل و گریدل ( میکس ) تخت رومیزی - تجهیزات پخت فست فود
گریل و گریدل ( میکس ) تخت رومیزی - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
گریدل ( تابه ) تخت -  تجهیزات پخت فست فود
گریدل ( تابه ) تخت - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
گریل میکس ( گریل و گریدل ) پایه دار - تجهیزات پخت فست فود
گریل میکس ( گریل و گریدل ) پایه دار - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر