تجهیزات فست فود

دستگاه کباب ترکی رومیزی و دونر کباب - تجهیزات پخت فست فود
دستگاه کباب ترکی رومیزی و دونر کباب - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
فریزر میز کاری - تجهیزات نگه داری رستوران و آماده سازی فست فود
فریزر میز کاری - تجهیزات نگه داری رستوران و آماده سازی فست فود

اطلاعات بیشتر
تاپینگ پیتزا و ساندویچ - تجهیزات پخت فست فود
تاپینگ پیتزا و ساندویچ - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
فر پیتزا ریلی  - تجهیزات پخت فست فود
فر پیتزا ریلی - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
فر پیتزا صندوقی - تجهیزات آماده سازی فست فود
فر پیتزا صندوقی - تجهیزات آماده سازی فست فود

اطلاعات بیشتر
دستگاه کباب ترکی ایستاده یا دونر کباب - تجهیزات پخت فست فود
دستگاه کباب ترکی ایستاده یا دونر کباب - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
گریدل ( تابه ) تخت - تجهیزات پخت فست فود
گریدل ( تابه ) تخت - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
شوتینگ سیب زمینی و ساندویچ - تجهیزات نگه داری فست فود
شوتینگ سیب زمینی و ساندویچ - تجهیزات نگه داری فست فود

اطلاعات بیشتر
پمپ سس - تجهیزات آماده سازی فست فود
پمپ سس - تجهیزات آماده سازی فست فود

اطلاعات بیشتر
گرمخانه شیشه ای ( ویترینی ) - تجهیزات نگهداری فست فود و رستوران
گرمخانه شیشه ای ( ویترینی ) - تجهیزات نگهداری فست فود و رستوران

اطلاعات بیشتر
دستگاه مرینیتور - تجهیزات آماده سازی فست فود
دستگاه مرینیتور - تجهیزات آماده سازی فست فود

اطلاعات بیشتر
میز بردینگ - تجهیزات آماده سازی فست فود
میز بردینگ - تجهیزات آماده سازی فست فود

اطلاعات بیشتر
یخچال صنعتی - تجهیزات نگهداری رستوران و فست فود
یخچال صنعتی - تجهیزات نگهداری رستوران و فست فود

اطلاعات بیشتر
گریل میکس ( گریل و گریدل ) پایه دار - تجهیزات پخت فست فود
گریل میکس ( گریل و گریدل ) پایه دار - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
سرخ کن کنتاکی هنی پنی - Henny penny
سرخ کن کنتاکی هنی پنی - Henny penny

اطلاعات بیشتر
وافل ساز صنعتی ( وافل پز صنعتی ) - گارد استیل
وافل ساز صنعتی ( وافل پز صنعتی ) - گارد استیل

اطلاعات بیشتر
کرپ ساز صنعتی ( کرپ پز صنعتی ) - گارد استیل
کرپ ساز صنعتی ( کرپ پز صنعتی ) - گارد استیل

اطلاعات بیشتر
دستگاه پنی نی ( ساندویچ ساز صنعتی ) - تجهیزات پخت فست فود
دستگاه پنی نی ( ساندویچ ساز صنعتی ) - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
گرمخانه رومیزی شیشه ای ( ویترینی ) - گارد استیل
گرمخانه رومیزی شیشه ای ( ویترینی ) - گارد استیل

اطلاعات بیشتر
گریل و گریدل رومیزی - تجهیزات پخت فست فود
گریل و گریدل رومیزی - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
فر اغذیه ساندویچی - تجهیزات پخت فست فود
فر اغذیه ساندویچی - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
گریل ذغالی رومیزی - تجهیزات پخت فست فود
گریل ذغالی رومیزی - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
گریل و گریدل ( میکس ) تخت رومیزی - تجهیزات پخت فست فود
گریل و گریدل ( میکس ) تخت رومیزی - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
سینک ظرفشویی صنعتی - تجهیزات شستشوی صنعتی
سینک ظرفشویی صنعتی - تجهیزات شستشوی صنعتی

اطلاعات بیشتر
اجاق گاز صنعتی خطی تمام استیل - تجهیزات پخت رستوران
اجاق گاز صنعتی خطی تمام استیل - تجهیزات پخت رستوران

اطلاعات بیشتر
کابینت آبچکان - تجهیزات شستشوی فست فود و رستوران
کابینت آبچکان - تجهیزات شستشوی فست فود و رستوران

اطلاعات بیشتر
یخچال ویترینی - تجهیزات نگهداری فست فود و رستوران
یخچال ویترینی - تجهیزات نگهداری فست فود و رستوران

اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی صنعتی زانوسی - تجهیزات شستشو
ماشین ظرفشویی صنعتی زانوسی - تجهیزات شستشو

اطلاعات بیشتر
دستگاه استریل چاقو UV - ( فرابنفش )
دستگاه استریل چاقو UV - ( فرابنفش )

اطلاعات بیشتر
کابینت دیواری استیل- تجهیزات نگهداری فست فود و رستوران
کابینت دیواری استیل- تجهیزات نگهداری فست فود و رستوران

اطلاعات بیشتر
دستگاه اسنک - تجهیزات پخت فست فود
دستگاه اسنک - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
دستگاه یخساز صنعتی
دستگاه یخساز صنعتی

اطلاعات بیشتر
دستگاه کالباس بر - تجهیزات فست فود
دستگاه کالباس بر - تجهیزات فست فود

اطلاعات بیشتر
همبرگر زن صنعتی - تجهیزات فست فود
همبرگر زن صنعتی - تجهیزات فست فود

اطلاعات بیشتر
میز کار استیل - تجهیزات آماده سازی فست فود و رستوران
میز کار استیل - تجهیزات آماده سازی فست فود و رستوران

اطلاعات بیشتر
هود آشپزخانه صنعتی
هود آشپزخانه صنعتی

اطلاعات بیشتر
میز دورچین - تجهیزات آماده سازی فست فود و رستوران
میز دورچین - تجهیزات آماده سازی فست فود و رستوران

اطلاعات بیشتر
تخته کار چوبی آشپزخانه صنعتی
تخته کار چوبی آشپزخانه صنعتی

اطلاعات بیشتر
وان شستشوی استیل - تجهیزات شستشوی صنعتی
وان شستشوی استیل - تجهیزات شستشوی صنعتی

اطلاعات بیشتر
میز نان ( میز پنی نی ) تمام استیل - تجهیزات نگهداری فست فود
میز نان ( میز پنی نی ) تمام استیل - تجهیزات نگهداری فست فود

اطلاعات بیشتر
خمیر پهن کن - تجهیزات آماده سازی فست فود
خمیر پهن کن - تجهیزات آماده سازی فست فود

اطلاعات بیشتر
خلال کن ( اسلایسر صنعتی ) - تجهیزات آماده سازی فست فود و رستوران
خلال کن ( اسلایسر صنعتی ) - تجهیزات آماده سازی فست فود و رستوران

اطلاعات بیشتر
اجاق گاز رومیزی صنعتی - تجهیزات پخت فست فود و رستوران
اجاق گاز رومیزی صنعتی - تجهیزات پخت فست فود و رستوران

اطلاعات بیشتر
دستگاه خمیر گیر و میکسر - تجهیزات آماده سازی فست فود و رستوران
دستگاه خمیر گیر و میکسر - تجهیزات آماده سازی فست فود و رستوران

اطلاعات بیشتر
دستگاه سرخ کن سیب زمینی - MBM ایتالیا
دستگاه سرخ کن سیب زمینی - MBM ایتالیا

اطلاعات بیشتر
اجاق گاز صنعتی 3 شعله فردار - گارد استیل
اجاق گاز صنعتی 3 شعله فردار - گارد استیل

اطلاعات بیشتر