تجهیزات فست فود

دستگاه کباب ترکی رومیزی و دونر کباب - تجهیزات پخت فست فود
دستگاه کباب ترکی رومیزی و دونر کباب - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
فر پیتزا ریلی  - تجهیزات پخت فست فود
فر پیتزا ریلی - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
دستگاه کباب ترکی ایستاده یا دونر کباب - تجهیزات پخت فست فود
دستگاه کباب ترکی ایستاده یا دونر کباب - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
تاپینگ پیتزا و ساندویچ - تجهیزات پخت فست فود
تاپینگ پیتزا و ساندویچ - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
فر پیتزا صندوقی - تجهیزات آماده سازی فست فود
فر پیتزا صندوقی - تجهیزات آماده سازی فست فود

اطلاعات بیشتر
فریزر میز کاری - تجهیزات نگه داری رستوران و آماده سازی فست فود
فریزر میز کاری - تجهیزات نگه داری رستوران و آماده سازی فست فود

اطلاعات بیشتر
گریدل ( تابه ) تخت - تجهیزات پخت فست فود
گریدل ( تابه ) تخت - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
شوتینگ سیب زمینی و ساندویچ - تجهیزات نگه داری فست فود
شوتینگ سیب زمینی و ساندویچ - تجهیزات نگه داری فست فود

اطلاعات بیشتر
پمپ سس - تجهیزات آماده سازی فست فود
پمپ سس - تجهیزات آماده سازی فست فود

اطلاعات بیشتر
گرمخانه شیشه ای ( ویترینی ) - تجهیزات نگهداری فست فود و رستوران
گرمخانه شیشه ای ( ویترینی ) - تجهیزات نگهداری فست فود و رستوران

اطلاعات بیشتر
دستگاه مرینیتور - تجهیزات آماده سازی فست فود
دستگاه مرینیتور - تجهیزات آماده سازی فست فود

اطلاعات بیشتر
میز بردینگ - تجهیزات آماده سازی فست فود
میز بردینگ - تجهیزات آماده سازی فست فود

اطلاعات بیشتر
سرخ کن کنتاکی هنی پنی - Henny penny
سرخ کن کنتاکی هنی پنی - Henny penny

اطلاعات بیشتر
وافل ساز صنعتی ( وافل پز صنعتی ) - گارد استیل
وافل ساز صنعتی ( وافل پز صنعتی ) - گارد استیل

اطلاعات بیشتر
کرپ ساز صنعتی ( کرپ پز صنعتی ) - گارد استیل
کرپ ساز صنعتی ( کرپ پز صنعتی ) - گارد استیل

اطلاعات بیشتر
گرمخانه رومیزی شیشه ای ( ویترینی ) - گارد استیل
گرمخانه رومیزی شیشه ای ( ویترینی ) - گارد استیل

اطلاعات بیشتر
فر اغذیه ساندویچی - تجهیزات پخت فست فود
فر اغذیه ساندویچی - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
گریل ذغالی رومیزی - تجهیزات پخت فست فود
گریل ذغالی رومیزی - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
کابینت آبچکان - تجهیزات شستشوی فست فود و رستوران
کابینت آبچکان - تجهیزات شستشوی فست فود و رستوران

اطلاعات بیشتر
دستگاه استریل چاقو UV - ( فرابنفش )
دستگاه استریل چاقو UV - ( فرابنفش )

اطلاعات بیشتر
کابینت دیواری استیل- تجهیزات نگهداری فست فود و رستوران
کابینت دیواری استیل- تجهیزات نگهداری فست فود و رستوران

اطلاعات بیشتر
دستگاه اسنک - تجهیزات پخت فست فود
دستگاه اسنک - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
دستگاه کالباس بر - تجهیزات فست فود
دستگاه کالباس بر - تجهیزات فست فود

اطلاعات بیشتر
همبرگر زن صنعتی - تجهیزات فست فود
همبرگر زن صنعتی - تجهیزات فست فود

اطلاعات بیشتر
میز دورچین - تجهیزات آماده سازی فست فود و رستوران
میز دورچین - تجهیزات آماده سازی فست فود و رستوران

اطلاعات بیشتر
وان شستشوی استیل - تجهیزات شستشوی صنعتی
وان شستشوی استیل - تجهیزات شستشوی صنعتی

اطلاعات بیشتر
میز نان ( میز پنی نی ) تمام استیل - تجهیزات نگهداری فست فود
میز نان ( میز پنی نی ) تمام استیل - تجهیزات نگهداری فست فود

اطلاعات بیشتر
خمیر پهن کن - تجهیزات آماده سازی فست فود
خمیر پهن کن - تجهیزات آماده سازی فست فود

اطلاعات بیشتر
خلال کن ( اسلایسر صنعتی ) - تجهیزات آماده سازی فست فود و رستوران
خلال کن ( اسلایسر صنعتی ) - تجهیزات آماده سازی فست فود و رستوران

اطلاعات بیشتر
اجاق گاز رومیزی صنعتی - تجهیزات پخت فست فود و رستوران
اجاق گاز رومیزی صنعتی - تجهیزات پخت فست فود و رستوران

اطلاعات بیشتر
دستگاه خمیر گیر و میکسر - تجهیزات آماده سازی فست فود و رستوران
دستگاه خمیر گیر و میکسر - تجهیزات آماده سازی فست فود و رستوران

اطلاعات بیشتر
دستگاه سرخ کن سیب زمینی - MBM ایتالیا
دستگاه سرخ کن سیب زمینی - MBM ایتالیا

اطلاعات بیشتر
اجاق گاز صنعتی 3 شعله فردار - گارد استیل
اجاق گاز صنعتی 3 شعله فردار - گارد استیل

اطلاعات بیشتر
تخته کار چوبی آشپزخانه صنعتی
تخته کار چوبی آشپزخانه صنعتی

اطلاعات بیشتر
چرخ گوشت صنعتی رومیزی الکتروکار
چرخ گوشت صنعتی رومیزی الکتروکار

اطلاعات بیشتر
دستگاه یخ ساز صنعتی
دستگاه یخ ساز صنعتی

اطلاعات بیشتر
میز کار استیل - تجهیزات آماده سازی فست فود و رستوران
میز کار استیل - تجهیزات آماده سازی فست فود و رستوران

اطلاعات بیشتر
هود صنعتی آشپزخانه
هود صنعتی آشپزخانه

اطلاعات بیشتر
گریل و گریدل رومیزی - تجهیزات پخت فست فود
گریل و گریدل رومیزی - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
اجاق گاز صنعتی خطی تمام استیل - تجهیزات پخت رستوران
اجاق گاز صنعتی خطی تمام استیل - تجهیزات پخت رستوران

اطلاعات بیشتر
یخچال ویترینی - تجهیزات نگهداری فست فود و رستوران
یخچال ویترینی - تجهیزات نگهداری فست فود و رستوران

اطلاعات بیشتر
یخچال صنعتی - تجهیزات نگهداری رستوران و فست فود
یخچال صنعتی - تجهیزات نگهداری رستوران و فست فود

اطلاعات بیشتر
گریل و گریدل ( میکس ) تخت رومیزی - تجهیزات پخت فست فود
گریل و گریدل ( میکس ) تخت رومیزی - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
گریل میکس ( گریل و گریدل ) پایه دار - تجهیزات پخت فست فود
گریل میکس ( گریل و گریدل ) پایه دار - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی صنعتی زانوسی - تجهیزات شستشو
ماشین ظرفشویی صنعتی زانوسی - تجهیزات شستشو

اطلاعات بیشتر
میز ورود و خروج ماشین ظرفشویی صنعتی
میز ورود و خروج ماشین ظرفشویی صنعتی

اطلاعات بیشتر
کابینت زمینی استیل - تجهیزات نگهداری رستوران و فست فود
کابینت زمینی استیل - تجهیزات نگهداری رستوران و فست فود

اطلاعات بیشتر
چاقو کباب ترکی برقی و شارژی - تجهیزات پخت فست فود
چاقو کباب ترکی برقی و شارژی - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
قفسه استیل - تجهیزات نگهداری رستوران
قفسه استیل - تجهیزات نگهداری رستوران

اطلاعات بیشتر
دستگاه پنی نی ( ساندویچ ساز صنعتی ) - تجهیزات پخت فست فود
دستگاه پنی نی ( ساندویچ ساز صنعتی ) - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
سینک ظرفشویی صنعتی - تجهیزات شستشوی صنعتی
سینک ظرفشویی صنعتی - تجهیزات شستشوی صنعتی

اطلاعات بیشتر