تجهیزات آماده سازی رستوران


میز دورچین - تجهیزات آماده سازی فست فود و رستوران
میز دورچین - تجهیزات آماده سازی فست فود و رستوران

اطلاعات بیشتر
میز کار استیل - تجهیزات آماده سازی فست فود و رستوران
میز کار استیل - تجهیزات آماده سازی فست فود و رستوران

اطلاعات بیشتر
دستگاه سبزی خرد کن صنعتی - گارد استیل
دستگاه سبزی خرد کن صنعتی - گارد استیل

اطلاعات بیشتر
میز برنج پاک کنی - تجهیزات آماده سازی رستوران
میز برنج پاک کنی - تجهیزات آماده سازی رستوران

اطلاعات بیشتر