اجاق گاز صنعتی


اجاق گاز صنعتی فردار -  تجهیزات پخت رستوران
اجاق گاز صنعتی فردار - تجهیزات پخت رستوران

اطلاعات بیشتر
اجاق گاز صنعتی خطی تمام استیل - تجهیزات پخت رستوران
اجاق گاز صنعتی خطی تمام استیل - تجهیزات پخت رستوران

اطلاعات بیشتر
اجاق گاز صنعتی گرمکن دار - تجهیزات پخت رستوران
اجاق گاز صنعتی گرمکن دار - تجهیزات پخت رستوران

اطلاعات بیشتر
اجاق گاز رومیزی صنعتی -  تجهیزات پخت فست فود و رستوران
اجاق گاز رومیزی صنعتی - تجهیزات پخت فست فود و رستوران

اطلاعات بیشتر
اجاق پلوپز زمینی- تجهیزات پخت رستوران
اجاق پلوپز زمینی- تجهیزات پخت رستوران

اطلاعات بیشتر
اجاق گاز 4 شعله رستورانی  - تجهیزات پخت رستوران
اجاق گاز 4 شعله رستورانی - تجهیزات پخت رستوران

اطلاعات بیشتر
اجاق گاز 6 شعله کابین دار - تجهیزات پخت رستوران
اجاق گاز 6 شعله کابین دار - تجهیزات پخت رستوران

اطلاعات بیشتر
اجاق گاز صنعتی 3 شعله فردار - گارد استیل
اجاق گاز صنعتی 3 شعله فردار - گارد استیل

اطلاعات بیشتر
اجاق پخت برنج تک نفره ( کته پز ) - گرمکن دار
اجاق پخت برنج تک نفره ( کته پز ) - گرمکن دار

اطلاعات بیشتر