میز تخته کاری

میز تخته کاری یکی از میز های کاربردی در بخش آماده سازی غذا در هر رستوران و آشپزخانه صنعتی است . 

میز تخته کاری از میزهای کاربردی غیر استیل در آشپزخانه های صنعتی هستند . البته بدنه میز تخته کاری از استیل ساخته می شود . پایه های میز از قوطی استیل 40*40 می باشد و فقط رویه ی آن از تخته چوبی است . جنس تخته چوبی از چوب های جنگلی مرغوب می باشد .
میز تخته کار چوبی مانند سایر میز کارهای استیل می تواند دارای یک طبقه از جنس ورق استیل یا به صورت مشبک ( قوطی استیل ) در قسمت پایین باشد .
این میز با توجه به ظرفیت و حجم استفاده در ابعاد مختلف و با توجه به نیاز مشتری تولید می شود . اغلب میزهای استاندارد در طول های 100 و 120 سانتی متر می باشد . اما این میزها در ابعاد کوچکتر هم تولید می شوند .