تجهیزات نگهداری فست فود

فریزر میز کاری -  تجهیزات نگه داری رستوران و آماده سازی فست فود
فریزر میز کاری - تجهیزات نگه داری رستوران و آماده سازی فست فود

اطلاعات بیشتر
شوتینگ سیب زمینی و ساندویچ - تجهیزات نگه داری فست فود
شوتینگ سیب زمینی و ساندویچ - تجهیزات نگه داری فست فود

اطلاعات بیشتر
گرمخانه  شیشه ای ( ویترینی ) - تجهیزات نگهداری فست فود و رستوران
گرمخانه شیشه ای ( ویترینی ) - تجهیزات نگهداری فست فود و رستوران

اطلاعات بیشتر
گرمخانه رومیزی شیشه ای ( ویترینی ) - گارد استیل
گرمخانه رومیزی شیشه ای ( ویترینی ) - گارد استیل

اطلاعات بیشتر
دستگاه استریل چاقو UV - ( فرابنفش )
دستگاه استریل چاقو UV - ( فرابنفش )

اطلاعات بیشتر
میز نان ( میز پنی نی ) تمام استیل - تجهیزات نگهداری فست فود
میز نان ( میز پنی نی ) تمام استیل - تجهیزات نگهداری فست فود

اطلاعات بیشتر
یخچال ویترینی - تجهیزات نگهداری فست فود و رستوران
یخچال ویترینی - تجهیزات نگهداری فست فود و رستوران

اطلاعات بیشتر
یخچال صنعتی - تجهیزات نگهداری رستوران و فست فود
یخچال صنعتی - تجهیزات نگهداری رستوران و فست فود

اطلاعات بیشتر
کابینت زمینی استیل - تجهیزات نگهداری رستوران و فست فود
کابینت زمینی استیل - تجهیزات نگهداری رستوران و فست فود

اطلاعات بیشتر
قفسه استیل - تجهیزات نگهداری رستوران
قفسه استیل - تجهیزات نگهداری رستوران

اطلاعات بیشتر