گریل ذغالی


گریل ذغالی رومیزی - تجهیزات پخت فست فود
گریل ذغالی رومیزی - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
گریل و گریدل ( میکس ) تخت رومیزی - تجهیزات پخت فست فود
گریل و گریدل ( میکس ) تخت رومیزی - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
گریل میکس ( گریل و گریدل ) پایه دار - تجهیزات پخت فست فود
گریل میکس ( گریل و گریدل ) پایه دار - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر