دستگاه پخت فست فود


دستگاه کباب ترکی ایستاده یا دونر کباب - تجهیزات پخت فست فود
دستگاه کباب ترکی ایستاده یا دونر کباب - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
دستگاه کباب ترکی رومیزی  و دونر کباب - تجهیزات پخت فست فود
دستگاه کباب ترکی رومیزی و دونر کباب - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر
دستگاه سرخ کن سیب زمینی - MBM ایتالیا
دستگاه سرخ کن سیب زمینی - MBM ایتالیا

اطلاعات بیشتر
دستگاه پنی نی ( ساندویچ ساز صنعتی ) - تجهیزات پخت فست فود
دستگاه پنی نی ( ساندویچ ساز صنعتی ) - تجهیزات پخت فست فود

اطلاعات بیشتر