تجهیزات شستشوی رستوران


سینک ظرفشویی صنعتی -  تجهیزات شستشوی صنعتی
سینک ظرفشویی صنعتی - تجهیزات شستشوی صنعتی

اطلاعات بیشتر
وان شستشوی استیل -  تجهیزات شستشوی صنعتی
وان شستشوی استیل - تجهیزات شستشوی صنعتی

اطلاعات بیشتر
کابینت آبچکان - تجهیزات شستشوی فست فود و رستوران
کابینت آبچکان - تجهیزات شستشوی فست فود و رستوران

اطلاعات بیشتر
ترولی آبچکان - تجهیزات شستشوی رستوران
ترولی آبچکان - تجهیزات شستشوی رستوران

اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی صنعتی زانوسی - تجهیزات شستشو
ماشین ظرفشویی صنعتی زانوسی - تجهیزات شستشو

اطلاعات بیشتر
جاسیخی استیل - تجهیزات شستشوی رستوران
جاسیخی استیل - تجهیزات شستشوی رستوران

اطلاعات بیشتر
میز ورود و خروج ماشین ظرفشویی صنعتی
میز ورود و خروج ماشین ظرفشویی صنعتی

اطلاعات بیشتر
میز ظروف کثیف - تجهیزات شستشوی رستوران
میز ظروف کثیف - تجهیزات شستشوی رستوران

اطلاعات بیشتر