تجهیزات پخت صنعتی


دم کن برنج -  تجهیزات پخت رستوران
دم کن برنج - تجهیزات پخت رستوران

اطلاعات بیشتر
اجاق گاز صنعتی فردار -  تجهیزات پخت رستوران
اجاق گاز صنعتی فردار - تجهیزات پخت رستوران

اطلاعات بیشتر
اجاق گاز صنعتی خطی تمام استیل - تجهیزات پخت رستوران
اجاق گاز صنعتی خطی تمام استیل - تجهیزات پخت رستوران

اطلاعات بیشتر
پاتیل خیساندن برنج - تجهیزات پخت رستوران
پاتیل خیساندن برنج - تجهیزات پخت رستوران

اطلاعات بیشتر
تابه گردان ( پاتیل سرخ کن ) -  تجهیزات پخت رستوران
تابه گردان ( پاتیل سرخ کن ) - تجهیزات پخت رستوران

اطلاعات بیشتر
کباب پز گازی - تجهیزات پخت رستوران
کباب پز گازی - تجهیزات پخت رستوران

اطلاعات بیشتر
اجاق گاز صنعتی گرمکن دار - تجهیزات پخت رستوران
اجاق گاز صنعتی گرمکن دار - تجهیزات پخت رستوران

اطلاعات بیشتر
اجاق گاز رومیزی صنعتی -  تجهیزات پخت فست فود و رستوران
اجاق گاز رومیزی صنعتی - تجهیزات پخت فست فود و رستوران

اطلاعات بیشتر
اجاق پلوپز زمینی- تجهیزات پخت رستوران
اجاق پلوپز زمینی- تجهیزات پخت رستوران

اطلاعات بیشتر
اجاق گاز 4 شعله رستورانی  - تجهیزات پخت رستوران
اجاق گاز 4 شعله رستورانی - تجهیزات پخت رستوران

اطلاعات بیشتر
کباب پز تابشی صنعتی - تجهیزات پخت رستوران
کباب پز تابشی صنعتی - تجهیزات پخت رستوران

اطلاعات بیشتر