ارتباط با ما

Tel : +9821- 66 14 50 14

        +9821- 65 61 14 86

Fax: +9821- 89 77 06 05


E-Mail: info@guardsteel.com
Address: No14 , South 6th Street , golgoon Industrial park , Shahriar road, Tehran

 

 تلفن : 14 50 14 66 - 9821+

             86 14 61 65 - 9821+

فکس : 05 06 77 89 - 9821+

تلگرام : 81 42 744 - 98930+

ایمیل : info@guardsteel.com

 آدرس : تهران ، کیلومتر 11 جاده قدیم کرج ( فتح ) - جاده شهریار - نرسیده به سعید آباد - شهرک صنعتی گلگون - خیابان ششم جنوبی - پلاک 14