ارتباط با ما

Tel : +9821-66 14 50 14

        +9821- 65 61 14 86

Telegram : +98930-744 42 81

Whatsapp:+98919-979 44 00
E-Mail: info@guardsteel.com
Address: No14 , South 6th Street , golgoon Industrial park , Shahriar road, Tehran

 

 تلفن : 14 50 14 66- 9821+

          86 14 61 65- 9821+

تلگرام : 81 42 744 - 98930+

واتس اپ: 00 44 979 - 98919+

ایمیل : info@guardsteel.com

 آدرس : تهران ، کیلومتر 11 جاده قدیم کرج ( فتح ) - جاده شهریار - نرسیده به سعید آباد - شهرک صنعتی گلگون - خیابان ششم جنوبی - پلاک 14